SİT Alanları Trampa İlanı

“SİT Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde SİT alanlarında kalıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Trampa Programına alınan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar ile trampaya konu edilmek üzere belirlenen hazineye ait taşınmazların listesi için tıklayınız